• Servis kontratları

  • Service contracts

KX-Servcont-HDVC

Bir yıllık servis kontratı

  • Onarım/Değiştirme Servisi, Yazılım Yükseltme ve Güncelleme, Destek