• Servis kontratları

  • Service contracts

KX-Servcont-03

Üç yıllık servis kontratı

  • Onarım/Değiştirme Servisi, Yazılım Yükseltme ve Güncelleme, Destek