• Varlık Yönetimi ve Bakım

Varlık Yönetimi ve Bakım

Varlıklarınızın kullanımını nerede olurlarsa olsunlar optimize etmelisiniz. Bu nedenle, sahadaki servis teknisyenlerinizi ve bakım mühendislerinizi, istediğiniz seviyedeki standartlarda bu varlıkları yönetmelerini sağlayacak araçlarla donatmalısınız.

Bu nokta, Toughbook’un işinize çok fazla değer katabileceği noktadır.

Süreçler nedir?

Varlık yönetiminden bahsederken organizasyonunuz içinde sahada bulunan tüm varlıkların optimizasyonundan bahsediyoruz. Bunların yaşam döngülerinin farklı dönemlerinde muhafaza edilmeleri, onarılmaları, yükseltilmeleri, yeniden yapılandırılmaları ve hatta değiştirilmeleri gerekir.

Ve bu bir işletme sürecinin tümünü oluşturur.

Örneğin koruyucu çalışmalar olabilir. Varlığın performans ve üretkenlik açısından denetlenmesi ve değerlendirilmesi gerekebilir. Onarım ihtiyaçları belirlenmeli, sıraya konmalı ve programlanmalıdır. Devam eden bakım işleri yürütülmelidir.

Diğer tarafta, proses reaktif olabilir – bir hata rapor edilir ve teknisyenin en uygun ve maliyet açısından en doğru şekilde reaksiyon göstermesi gerekir. Hatasız, ölçülmüş raporlama belgelenmeli ve bunu takip eden koruyucu çalışmalar zaman çizelgesine konmalıdır.

Tüm bunun altında yatan, acımasız şartlar altında çalışmanın zorluğudur. Geleneksel teknolojilerin performans gösteremediği durumlar. Genellikle saha teknisyeninin uygulamalara ve verilere dijital erişimi kaybettiği koşullardır.

Toughbook süreçleri nasıl iyileştirir?

Toughbook'lar teknisyenler çok daha fazla – değerli bilgilere – erişim sağlar. Diğer laptopların veya mobil cihazların başarısız olduğu durumlarda proses dönüştürücü alet takımına dönüşürler.

Hız – teknisyenler doğru bilgiye sahip olduğunda daha hızlı çalışır. Teknik, yönlendirme, tesis veya servis kayıt bilgisinden hangisi olursa olsun Toughbook'lar teknisyenin bilmeye ihtiyaç duyduğu her şeyi verilen her durumda getirebilir.
 

İş kayıtları - bütünleşik saha kameraları ve Bluetooth bağlantısı ile çalışma kayıtları, Toughbook'lar çalışma kayıtlarını çok daha hızlı ve kolay hazırlamasını sağlar. Amaca uygun tasarımları bu prosesi daha da iyileştirir. Dokunmatik ekran iş devam ederken açıklamaları kolayca eklemek için mükemmeldir, askeri kalitedeki kablosuz bağlantı işin gerçek zamanlı olarak kaydedilmesi, izlenmesi ve ölçülmesini mümkün kılar, kağıt üzerindeki kayıtların daha sonra girilmesi gerekmez.


Müşteri memnuniyeti – bir müşterinin yerinde varlıkları yönetirken ve muhafaza ederken teknisyen şirketinizin yüzüdür. Bu yüzden daha efektif ve verimli olmak için Toughbook'ları kullanmaları hem müşteri memnuniyetini hem de organizasyonunuzla ilgili pozitif algılarını geliştirmenin ideal yoludur.

Yeni gelir – müşteriler sürekli olarak değerli servis sağlayan teknisyenlere güvenirler. Bir kez güven oluştuğunda, teknisyen mükemmel şekilde konumlandırılarak organizasyonunuzun diğer servis ve ürünleriyle müşterinin işletmesini geliştirmeye yardımcı olur.