• P2 Cast Workflow

P2 Cast İş Akışı
Yayınlanacak haberleri ve hazırlanma sürecini hızlandırır

Sahadaki Kameralar ile Haber Odasındaki Kameralar Arasında Yeni Bir Yakın Bağlantı Sunuyor

P2 Cast, Panasonic'in AJ-PX5000, AJ-PX800 ve AJ-PX270 P2 HD video kameraların ağ özelliklerini AVC-ULTRA kayıt özelliği ile güçlendiren bulut tabanlı bir haber prodüksiyonu sistemidir. P2 Cast, bu video kameraların ağ özelliklerine entegre olur ve böylece içerik hemen gözden geçirilmek ve düzenlenmek üzere buluta yüklenebilir. P2 Cast, işlev düzenleme özelliğini internete bağlı bir cihazın yapmasına imkan tanırken, aynı zamanda haberlerin yayına verilmesini de çarpıcı bir şekilde hızlandırmaktadır.

P2 Cast Flow

P2 Cast
Haber kameramanları için, P2 Cast çekime odaklanmanıza olanak sağlar. Manuel olarak görüntü yüklemenize ve hikaye çekiminden sonra haber merkezine gitmenize gerek yok. Haber merkezi personeli için, görüntüleri hemen inceleyip yayınlayabilirsiniz. P2 Cast, haber merkezi yönetimi için hikayenin çekiminden yayınlanmasına kadar geçen toplam süreyi kısaltarak toplam sahip olma maliyetini düşürür. Bunun yanı sıra P2 Cast, kameramanınızı meta verilerle yönetmenize ve uydu kullanımını azaltmanıza olanak sağlar.

P2 Cast'ın en büyük avantajlarından biri de, yüksek kaliteli proxy videoyu sahadaki kameradan bulut yoluyla düşük bit hızında taşıması, istenen kliplerden bir video sekansı oluşturması ve haber odası sisteminin yayın için otomatik olarak kameradan yüksek çözünürlüklü AVC-ULTRA videoyu geri çekebilmesine olanak sağlamasıdır. Bu yüksek çözünürlüklü video, AVC-LongG12 ile AVC-Intra Class100 arasında, tercihe ve kullanılabilir bant genişliğine dayalı olarak kalite bakımından zenginlik göstermektedir (kalite seçimi, kamera modeline bağlıdır).

Sahadaki AVC-ULTRA kameralar mobil şebekeler (4G/LTE, Wi-Fi veya tahsis edilmiş bağlantı) ve bulut üzerinden bağlanarak, meydana geldiklerinde olaylardan anında haber üretmeyi mümkün kılar. P2 Cast, video içerikleri için dağıtım formatlarının çeşitlenmesi ve yeni haber kaynaklarından yararlanma fırsatlarının artmasıyla birlikte haber görüntülerinin toplanmasından çok kısa bir zaman içerisinde, daha az insan gücüyle düşük maliyetli dağıtıma kadar her şeyi daha kolay hale getirir ve böylece kullanıcıların kazanç potansiyellerini desteklemelerine ve yeni iş fırsatları yaratmalarına yardımcı olur.

Proxy Dosyası Paylaşımı

Paylaşımlı geçici depo, bulut sunucusunda hazırlanır. Video kameralardan yüklenen proxy dosyalarına haber merkezinden göz atılabilir ve bu dosyalar yine haber merkezinden oynatılabilir. Proxy dosyası, son dakika haberleri için indirilebilir ve kullanılabilir.

Önemli Noktaların Düzenlenmesi, Yüksek Kalitede Görüntü Aktarımı

Bir haber merkezinde, editör sunucuya yüklenmiş proxy dosyalarını belirginleştirerek düzenleyebilir (giriş noktası/çıkış noktası) ve böylece bir EDL (Düzenleme Karar Listesi) oluşturarak bunu kameraya aktarabilir. EDL'ye bağlı olarak, kamera sadece istenen yüksek kaliteli görüntüleri seçer ve sunucuya geri gönderir.

Meta Veriler ile Yeni ve Etkili İş Akışları

Kameralar ve kameramanlara önceden kimlikler atanır, böylece meta veriler haber odasından sahadaki kameraya gönderilebilir. Meta veriler, sahadaki görüntü çekilirken otomatik olarak kaydedilebilir ve veriler daha sonra ham görüntünün aranabilirliğini önemli ölçüde artıracak ve ikincil kullanımların arşivlenmesi ve hedeflenmesi için gereken süreyi azaltacak şekilde düzenleme işleminde kullanılabilir.

AVC-ULTRA kameraları, kameraların P2 Cast ile bağlantı kurabilmesini sağlayan bir donanım yükseltmesi gerektirebilir.