• İndirgeme ve yeniden kullanım

Azaltma ve yeniden kullanma taahhüdümüz

 

P2HD yaklaşık 2 ton* CO2 emisyonunu azaltabilir

Çevreyi korumak ve özellikle de global ısınmanın önlenmesi için CO2 emisyonlarının azaltılması tüm dünyada acil bir sorundur. Yönetim’in bakış açısından çevre ile ilgili çabalar günden güne daha fazla işletmenin imajında ve değerinde yansıtılmaktadır. P2HD ürünleri mükemmel çevre performansını doğrulayan Panasonic’in katı “Yeşil Ürün” sertifikasyon standartlarını karşılamaktadır.

Yeniden kullanım: Aşınmaya ve düşmeye dayanıklı P2 kartlar üzerine on binlerce defa yazdırılabildiği için TV istasyonları VTR’lerle olduğu gibi yüksek miktarda kullanılmış bant üretmez. Aynı zamanda, P2 HD sistemleri solid-state bellek kullandığı için – kayıt kafaları ve taşıma mekanizmaları gibi – değiştirilmesi gereken parça sayısı daha azdır ve böylece atık miktarı azaltılır.

Azaltma: P2 bellek kartlı kayıt cihazları daha hafiftir ve hem kayıt hem de düzenleme işlemlerinde VTR’lerden daha az güç tüketir. Örneğin, önceki AJ-LT95 DVCPRO 50 laptop editörümüz ile karşılaştırıldığında AJ-HPM200 P2 mobil kayıt cihazı yaklaşık %58 daha az elektrik tüketir ve ağırlığı yaklaşık %49 daha düşüktür. Atık bant sorununa çözüm getirmesinin yanı sıra P2 mobil kayıt cihazı güç tüketimini de net bir şekilde düşürür. Sadece bu iki özelliği ile yılda istasyon başına 2 ton* CO2 emisyonu azaltabilmektedir. Gerçek kullanımda, örneğin kompakt, hafif bir tasarımın ve hızlı başlatmanın çekim yerinde güç kapatılmış halde beklemenize olanak tanıması gibi başka birçok özellik güç tüketiminin daha da düşürülmesinde etkilidir. P2 HD rutin yayıncılık ve üretim işlemlerinde çevrenin korunması ile yakından bağlantılı olup bu sayede gerçek anlamda bir gelecek nesil teknolojisidir.

 
* Panasonic 30 dakikalık DVCPRO HD bantlar kullanıldığında ve TV istasyonunun yılda 10.000 banda ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde. 10.000 bant hammaddesi için CO2 emisyonlarındaki azalmanın 1,52 ton olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca, AJ-LT95 Laptop Editörü ve AJ-HPM200 P2 Mobile Kayıt Cihazı arasındaki ünite başına güç tüketimi farkı 84 watt veya yılda yaklaşık olarak 245 kWh’dir (84 W x 8 saat x 365 gün). TV istasyonunun beş AJ-LT95 ünitesini beş AJ-HPM200 ünitesi ile değiştirildiği kabul edilirse, CO2 emisyonlarındaki azalma yaklaşık 475 kg olacaktır. Bu, yukarıda hesaplanan 1,52 ton ile birleştirildiğinde CO2 emisyonlarında yaklaşık olarak yılda 2 tonluk bir azalma elde edilir.