• Drives

P2HD sürücüleri

Panasonic P2HD sürücüleri veri transferini hızlandırır. Sürücülerimizin birçoğu birden fazla karttan eşzamanlı olarak bir bilgisayara veya doğrusal olmayan düzenleyiciye veri aktarım imkanı sunarak iş akışını hızlandırır.