• AKTİF ÖĞRENME
    SINIFI

İşbirliğine dayalı öğrenmenin geleceği nedir?

Yazan: Tony Molloy, Avrupa İş Geliştirme Müdürü - Yüksek Öğrenim

Panasonic'ten Tony Molloy, yüksek öğrenim alanında işbirliğine yönelik artan eğilimi değerlendirdi

Eğitim kurumları, öğrencilerin ilgisini çekmenin ve öğrencilerden aldıkları ücretin karşılığında sundukları olanakları iyileştirmenin yeni yollarını aktif olarak aramaktadır. Günlük yaşamlarının neredeyse tamamının içine girmiş teknoloji ile büyüyen Z Kuşağı, aynı şeyi eğitimlerinden de beklemektedir. Bu nedenle, öğrencilerin materyallerle etkileşimini sürdürebilmek ve onlara en uygun öğretim yöntemlerini tespit edebilmek tüm eğitim kurumlarının karşı karşıya olduğu bir zorluktur.

Son yıllarda pasif öğrenmeden ziyade aktif öğrenmenin teşvik edilmesine doğru belirgin bir geçiş olmuştur. Panasonic, 'ters yüz sınıfa' doğru geçişin arkasındaki teknolojik altyapının sağlanması konusunda önde gelen kurumlardan biri olmuştur. Geleneksel sınıf içi etkinlikler bağımsız olarak gerçekleştirilerek, eğitim sırasında daha yüksek katılımlı tartışma ve işbirliğine dayalı öğrenme için daha fazla zaman yaratılır.

Araştırmalar, insanların gördüklerinin ve duyduklarının yaklaşık %50'sini hatırladıklarını, yani öğrencilerin potansiyel olarak ders içeriğinin sadece yarısını hafızalarında tutabildiğini göstermektedir. Tartışma ve katılım, öğrenciyi pasif bir öğrenciden aktif bir öğrenciye dönüştürerek hafızada tutulan bilgi miktarını yüzde 40 oranında arttırır. Geleneksel ders anlatma modelinin yerini almak üzere yeni bir çözüm olan scale-up sınıfı (Lisans Programları için

Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme Ortamı) benimsenerek daha etkili ve işbirliğine dayalı bir çalışma yöntemini yerleştirilebilir.

Scale-up sınıfı nedir?

Scale-up sınıfı*, en önde bir projeksiyon bulunacak şekilde bir oda çevresine her biri kendi ekranına sahip küçük masalar yerleştirilen aktif öğrenmeyi ve etkileşimi teşvik eden fiziksel bir öğrenme ortamıdır. Öğrenciler, küçük gruplar halinde problemler veya projeler üzerinde çalışır. Böylelikle, öğretmenin sınıf içinde dolaşmak, açıklama yapmak veya soru sormak için daha fazla zamanı olur.

Panasonic, bu ortamı ISE 2019'da canlandırdı. Üçüncü taraf ortaklarla geliştirilen ölçek büyütme teknolojisi ile, görüntü kenarları birleştirilmiş iki adet 12.000 lümen lazer projektör (PT-RZ120) kullanılarak birden fazla etkileşimli dokunmatik ekran ve tek bir LAN kablosu üzerinden canlı PTZ kameralarla ön projeksiyon yaratıldı. İçerikler, öğretmenin isteği doğrultusunda küçük ekranlardan ana projektöre yansıtılabiliyor ve bu içerikler kaydedilerek öğrenmeyi pekiştirmek için daha sonra bu içeriklere erişilebiliyor.

İçerikler, bir ağla senkronize edildiğinde uzaktan ve gerçek zamanlı olarak kontrol edilebiliyor. Böylelikle, daha fazla esneklik ve öğrencilere çalışmalarını büyük ekranda paylaşma olanağı sağlayarak grup tartışmasını mümkün kılıyor.

*Scale-up, Student Centred Active Learning Environment with Upside-down Pedagogies (Ters Yüz Edilmiş Eğitim Bilimleri Barındıran Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme Ortamı) ifadesinin baş harflerinden oluşur

İşbirliğine dayalı öğrenme ile bireysel öğrenme karşılaştırması

Öğrenciler, sürekli artan eğitim maliyetleri nedeniyle anlaşılır bir şekilde aldıkları eğitimin ödedikleri parayı karşılayıp karşılamadığını sorguluyorlar. Temel içeriğin öğrencilerin boşlukları kendilerinin doldurmasını esas alan yöntemlere dayalı bir şekilde verildiği ders kavramı, günümüz dünyasında tartışmasız bir şekilde çağ dışı kalmıştır. Bu kadar çok bilgi kaynağının bulunması, ödenen paraya karşılık verilen eğitimde kullanılan yöntemin sorgulanmasına yol açmaktadır. Scale-up sınıfı çözümü, yarattığı dinamik ve işbirliğine dayalı öğrenme deneyimi ile geleneksel ders modelinin yerini almaktadır.

Model, dersin daha iyi kavranmasını sağlamak amacıyla eş düzeydeki öğrencilerin birlikte öğrenmesine ve grup çalışmasına dayanmaktadır. Bu işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin yararları, eğitimciler tarafından giderek daha fazla kabul edilmektedir. Problem çözme becerilerini geliştirdiği, öğrencileri kendi başlarına daha fazla düşünmeye zorladığı ve eleştirel düşünmeye ilham verdiği kanıtlanmıştır. Sonuç olarak, hem eğitimin hem de bireysel becerilerin kalitesi artmaktadır.

İşbirliğine ve eş düzeydeki öğrencilerin birlikte öğrenmesine dayalı bu modelin, klasik ders modelinin yerini tam anlamıyla alıp alamayacağı henüz belli olmamakla birlikte, scale-up sınıfı gibi teknolojilerin öncülüğünde başarısının ve potansiyelinin genel kabul görme olasılığı oldukça yüksektir.

Scale-up sınıfı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu sayfayı ziyaret edin: https://business.panasonic.eu/ISE2019/scale-up-classroom