• YIKICI TEKNOLOJİLER
    VE ETKİNLİK ALANLARI

Toplantı alanlarının geleceğinin merkezindeki iş birliği ve yıkıcı teknolojiler

Yazan: Hartmut Kulessa, Avrupa Pazarlama Müdürü

Toplantıların ve etkinliklerin geleceği nedir? Her iki alanın da merkezinde bireyler kişisel ve işle ilgili fikirlerini şekillendirirken fikirler üretme ve konuşmalarını geliştirmeye teşvik edilir. Toplantı alanlarının geleceği, merkezinde pratik uygulama ve değerli bir deneyim anısıyla tamamlanan etkileşime ve değişime sahiptir. Holografik teknoloji, 3D projeksiyon ve iş birlikçi çalışma alanları gibi yeniliklerin hiç olmadığı kadar fazla kullanılacağı kesindir. Ancak bizler bu değişime nasıl hazırlanırız?

Panasonic, "Geleceğin Toplantı Alanı" ile ilgili araştırma ve müzakerelerde ön plana çıkmaktadır. Alman Kongre Bürosu, Avrupa Etkinlik Merkezleri Birliği ve Fraunhofer Enstitüsü'nün projesi, başarılı toplantılar ortaya koyan teknik ve organizasyonel gereksinimlerin neler olduğunu, farklı katılımcı türlerinin kimler olduğunu ve teknolojiden nasıl etkilendiklerini belirlemek için araştırmalar yürütmüştür.

Projenin amacı; toplantıların, konferansların ve etkinliklerin 5-10 yıl içinde nasıl yapılacağını ve geleceğin toplantı alanı gereksinimlerini hangi teknolojilerin karşılayacağını anlamaktır. Bu, holografik projeksiyon kullanan etkileşimli forumları, kamera teknolojilerini kullanan çok mekanlı konferansları ve etkileşimli görüntü teknolojileriyle açık çalışma konferanslarını içerebilir.

Dijitalleşme ve etkileşim, bu araştırmada ortaya çıkan en büyük ihtiyaçlardan ikisidir ve yenilikçi teknolojinin kullanılmasıyla desteklenmelidir. Bu, katılımcıların daha ilgi çekici ve akılda kalıcı bulacakları bir şekilde bağlantı kurmasını, görselleştirmesini ve sunum yapmasını sağlamak için büyük ölçekli projeksiyonu ve etkileşimli duvarları içerebilir. Panasonic ekranlar halihazırda birden çok kullanıcının aynı anda yazmasını sağlamak için çoklu dokunma teknolojisini kullanarak birden fazla kullanıcının eş zamanlı olarak katkıda bulunmasına olanak tanır. Panasonic, ShadowSense teknolojisini kullanarak dokunmatik özellikli büyük boyutlu ekranlar oluşturabilir. Bir nesnenin gölgesini algılamak ve tam konumu bulmak için sensörler kullanır ve daha büyük video duvarları için maksimum 20 farklı eşzamanlı temas noktasını algılayabilir. Bu teknoloji, parmak ucu, ekran kalemi veya silgi gibi giriş aygıtlarını otomatik olarak algılayıp değiştirir ve aynı zamanda yanlışlıkla olan dokunmaları algılayıp görmezden gelebilir.

Dijital teknolojilerin etkileşimi ve kullanımı, araştırmadan çıkan diğer başarı faktörleridir. Bilgi aktarımını desteklemek için yeni ve yenilikçi biçim ve teknolojilerin yanı sıra görselleştirme yardımcıları ve etkileşimli biçimlerin kullanılması da önerilmiştir. Yakın zaman önce Panasonic, eğitim için tasarlanmış olmasına rağmen toplantı alanlarının geleceğinde de yer bulabilen "Büyük Ölçekli sınıf"ı tanıttı. Üçüncü taraf iş ortaklarıyla geliştirilen ölçeklendirme teknolojisi, büyük bir ön projeksiyon oluşturmaya yönelik kenarları karıştırılmış lazer projektörler ve küçük grupların birlikte çalışabilmesi için bir araya getirilen boşluklar oluşturan çalışma masalarına monte edilmiş çoklu etkileşimli ekranlar kullanır. Grup tartışmalarını ve tam etkileşimli, iş birliğine dayalı toplantıları kolaylaştırmak için içerik daha küçük ekranlardan lider projektörlere gönderilebilir.

İş birliğine dayalı bir toplantı ortamı oluşturulması, piyasada yükselen bir akımdır. Raporda birlikte çalışmanın veya "iş birliğinin", bilginin aktarılması sürecinde son derece önemli olduğu ortaya kondu. Bilgi paylaşarak birlikte yeni bilgiler

üretmek daha sürdürülebilirdir. Bu nedenle etkinlik organizatörleri, mekandaki etkileşimi yalnızca uygun biçimler ve teknolojilerle teşvik etmemeli, aynı zamanda içeriği de erişilebilir kılmak için çevrimiçi olarak paylaşmalıdır. Bu, değişen öğrenim ve öğretim davranışlarına doğrudan odaklanmalarını sağlayacaktır. Allied International Bank'ta resmi olmayan toplantılar için "ara" alanlar inşa etmek üzere 500'den fazla Panasonic ekrandan oluşan büyük bir kurumsal kurulum oluşturduk ve mesajları, dijital tabelalar aracılığıyla ilettik. AV kurulumu, AIB'deki çalışma kültüründe bir değişikliğe yol açtı, sürekli e-posta iletişimine olan ihtiyaç azaldı ve esnek bir çalışma alanı oluşturdu, böylece personel hem resmi olmayan hem de resmi bir şekilde birlikte çalışabildi. Bu teknoloji, geleceğin toplantı alanlarından faydalanmak için kullanılabilir.

Ayrıca ağ kurmaya duyulan ihtiyaç da raporun sonuçlarından ortaya çıkmıştır. Etkinliklere katılanlar birlikte daha yoğun çalışıyor ve deneyim, bilgi ve içerik alışverişine büyük değer veriyorlar, kişisel etkileşimleri süregelen ağlar oluşturarak güncel etkinliğin ötesinde devam etmektedir.

Araştırmadan elde edilen diğer temel çıkarımlardan biri de katılımcıları memnun etmekti; "Etkinlik planlayıcılar, bilgi aktarmanın yanı sıra değişiklik getiren şaşırtıcı ya da yıkıcı unsurlara odaklanmalı ve farklı katılımcı türlerinin gereksinimlerine bireysel olarak da cevap vermelidir." Katılımcılar gündelik çalışmalarında uygulayabilecekleri yeni bir şey öğrendiklerinde ve etkinlikler onları şaşırttığında ya da değişiklikleri tetiklediğinde memnun kalırlar. Analog veya teknoloji meraklısı, genç ya da yaşlı, sessiz veya dışa dönük farklı katılımcı türlerine hitap etmek ve hepsini entegre etmek de önemlidir.

Holografik varlık, toplantı alanlarının geleceğine yönelik araştırma projesinin ilk aşamasında toplantı ve etkinlikler için yaklaşan bir akım olarak tanımlanan teknolojilerden biriydi. Geçtiğimiz yıl, Panasonic projektörler, Londra'daki Imperial College'de holografik projeksiyon oluşturmak için kullanıldı. Konuşmacılar bir kamera bağlantısı aracılığıyla aynı odadaymış gibi gerçek zamanlı olarak öğrencilerle etkileşimde bulunma, tepkileri yanıtlama ve soruları cevaplama imkanı buldular. Sistem; uygun bir ortam, projektör ve monitör kullanılarak bir derinlik yanılsamasının oluşturulduğu bir cam ekrana canlı bir görüntüyü yansıtarak çalışıyor. Bu, eğitim ve iş dünyasında fırsatlarla dolu yepyeni bir pencere açmaktadır. İzleyicilerle etkileşimin bir katmanını sağlamak üzere konuşmacılara uzak bir stüdyoda yüksek çözünürlüklü bir monitör sağlandı; böylece göz teması kurabildiler ve izleyiciler arasındaki bireylere cevap verebildiler.

Etkinlik şirketleri için bu, pahalı olmasının yanı sıra insanların zamanını alan ve çevreye zarar veren dünyanın dört bir yanındaki uçuşlara gerek kalmadan en iyi ve en uygun konuşmacıları çekmenin potansiyel bir yoludur. "Pepper's Ghost hologram kurulumları" ile kıyaslandığında bu tür teknolojiler düşük maliyetlidir ve dolayısıyla orta ölçekli kuruluşlar için ekonomiktir.

Holografik projeksiyon, konferans görüşmeleri ve toplantılar için etkileşimli bir ortam sağlamaya yardımcı olarak küresel kuruluşların, gerçek olanın kalitesini kaybetmeden uzaktan toplantılar düzenleyerek maliyet tasarrufu yapmalarına yardımcı olabilir. Konuşmalara, seminerlere ve görüşmelere, buluşmanın fiziksel olarak gerçekleştirilmesi halinde mümkün olandan daha fazla insan katılabilir ve katılımcılar, bir video bağlantısıyla olduğundan daha ilgili ve müdahil olabilirler.

Toplantı ve etkinlik alanları için gelecek, daha etkileşimli ve katılımcılara bir deneyim temin edebilecek teknolojiye dayalı olacaktır. Teknoloji geliştikçe ve daha gösterişli hale geldikçe iş birliği tekniklerinin ve holografik projeksiyonun dünyadaki toplantı salonlarına baştan aşağı uzandığını görmemiz muhtemeldir.